Mermer

Općenito o mermeru

Mermer (mramor) (Grčki jezik: μάρμαρον (mármaron) ili μάρμαρος (mármaros), “kristalna stijena”, “svjetlucavi kamen”) je vrsta stijena nastala metamorfozom karbonatnih prolita (sedimentnih stijenavapnenca i dolomita) pri uslovima povišene temperature i litostatskog pritiska.

Opis

Mermer je zrnaste (granoblastične) strukture i homogene teksture, sadrži kalcit (CaCO3) i/ili dolomit(CaMg(CO3)2), a od primarnih nečistoća u sedimentu nastaju metamorfni minerali (fosferit,pirokseni, tinjac škriljac). Škriljasti varijaritet mramora bogat filosilikatima naziva se cipolin.

U arhiktekturi i umjetnosti

Mermer ima primjenu u klesarstvu i arhitekturi, lako se reže, obrađuje i polira. U likovnoj umjetnosti je cijenjen zbog svoje mliječne boje, poluprozirnosti i toplote koja podsjeća na ljudski dodir.

U Italiji je cijenjen mramor iz Carrare od kojeg je izrađen i Mikelanđelov David.

Mermer sa ostrva Brač je cijenjen u cijelom svijetu pa su mnoge građevine izgrađene upravo od tog kamena (od Dioklecijanove palače, Meštrovićevog Indijanca u Chikagu do stubova Bijele kuće u Washingtonu).

Kamenorezac Barok

O nama
Vizija
Kontakt
Kamenorezac Barok Zenica. Sva prava pridržana. 2023.
Izrada i održavanje web sajtova SAMTED